Menü Bezárás

Az alábbi Általános Feltételek – továbbiakban: Feltételek – az internetes áruházban történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a www.unger.hu weboldalon található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.

Fizetési módok:

Készpénzzel: az utánvételes küldemény átvételekor a csomagponton, vagy a futárnak kell fizetni.

Átutalással:

A megrendelést visszaigazoló e-mail beérkezése után banki átutalással a

HygiClean Kft. számlaszámára: 1091 8001 0000 0072 7508 0001

Szállítási módok:

Személyes átvétel (ingyenes):

A leadott rendelést követő összeállítási értesítő után, a 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9. szám alatti raktárban lehetséges, minden nap 9:00-14:00 között.

 

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződés nyelve magyar, nem minősül írásban kötöttnek, iktatásra nem kerül, a későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal. A termékek bruttó árai 27% áfát tartalmaznak.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keressen minket, a kapcsolatok alatt található elérhetőségek valamelyikén munkaidőben 8 és 16 óra között.

A rendelés menetének ismertetése

Rendelés leadás:

 • A megvásárolni kívánt terméket telefonon adja le a weboldalon feltüntetett telefonszámokon.
 • A megvásárolni kívánt terméket e-mailben küldje el számunkra.

A rendelés során a fogyasztónak mindig van lehetősége a megadott adatok javítására/törlésére egészen a termék átvételéig.

Jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között esetlegesen létrejövő szerződés alapvető feltételeit. Jelen Feltételek határozzák meg továbbá a www.unger.hu weboldalt üzemeltető cég üzemeltetéssel kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a www.unger.hu oldalon található e-mail cím, illetve telefonszámon tudja megrendelni a webáruház termékeit. A rendelési folyamatban megadott adatokért a Vevő vállal felelősséget. Hibásan megadott e-mail és telefonszám cím esetén a rendelés előfordulhat, hogy nem teljesül, mivel az Eladó nem tud kapcsolatba lépni a Vevővel.

Amennyiben az Eladó a Vevő hibájából nem tudta kiszállítani a rendelést (téves cím, nem vette át a csomagponton a csomagot, nem volt ott az előre egyeztetett időben és helyen, ezért a futár nem tudta átadni a csomagot, nem volt a vevőnél elég pénz a csomag átvételéhez, …), ebből keletkező többletköltséget köteles a vevő megtéríteni az Eladónak.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az áruházban az alábbi dolgokat, bármikor változtathatja: termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak.

A Unger termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik, ezért arra kérjük, hogy a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a Vásárlási Feltételeket, ha már rendelt korábban is webáruházunkból.

A Unger Shop használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és a PRODCOST Kft. (üzemeltető) között.

 A megrendelés visszaigazolása:

Az Unger Shop-ban leadott megrendelést az Eladó elektronikus levélben visszaigazolja a Vevő részére a megrendelés leadását követő 48 órán belül. Amennyiben ez 48 órán belül nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés visszaigazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék nincs készleten.

A Vevő a Személyes átvétel megjelölésekor minden esetben értesítést kap arról, hogy a termék mikortól vehető át telephelyünkön. A telephelyünkön csak készpénzes fizetésre van lehetőség.

A megrendelés feldolgozása:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-14 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelését, mely a következő napon kerül feldolgozásra.

A megrendelés teljesítése:

A Unger Shop-ban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 3-4 munkanap. A szállítási határidőt raktárkészlet hiány esetén nem tudjuk tartani. Ilyen esetben értesítjük a megrendelőt a szállítás várható idejéről.

A Vevő az általa megadott e-mail címre értesítést kap vagy telefonon felkeresik abban az esetben, ha a termék szállítását illetve személyes átvételét nem tudjuk biztosítani a fent megadott határidőn belül.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor a Vevő a Unger Shop-ban megrendelt terméket az Eladótól átvette.

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat, a termék Jótállási jegyét (amennyiben a termékhez tartozik) és a szállítólevelet, illetve számlát.

Amennyiben a megrendelőlapon feltüntetett árban módosulás következik be, erről tájékoztatást ad az Eladó a Vevőnek e-mailen keresztül. Az árváltozás esetén a vevőnek jogában áll elállni a vásárlástól.

Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet). A Unger Shop-ban megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Amennyiben kiszállítást választ akkor a megrendelés visszaigazoláson külön tételként feltüntetjük – a megrendelés véglegesítése előtt már látható – , ha van plusz kiszállítási költség.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is), valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.

Jótállás (garancia) és szavatosság

Jótállás

Hibás teljesítés esetén PRODCOST Kft. Kft. a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) kötelező 1 év jótállást vállal. Jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.

Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn.

Lehetőség van az árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére, sem javítására nincs lehetőség.

Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, PRODCOST Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

PRODCOST Kft.

1021 Budapest, Szép Juhászné u 14-18

E-mail: info@unger.hu

Pf. 30 Budapest H1530

Tel: +36 30 624 8066

Tel: +36 30 439 5726

Kellékszavatosság

Fogyasztó PRODCOST Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

A vásárló a fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a fogyasztó kellékszavatossági igényét nem tudja érvényesíteni.

A fogyasztó a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a fogyasztó egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a fogyasztó köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást PRODCOST Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett Kellékszavatossági jogát vagy a Termékszavatossági igényét érvényesíti.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a fogyasztó e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy;
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy;
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Bizonyos termékekre gyártótól függően 12, illetve 24 hónap a gyártó által vállalt garancia. Garanciális probléma esetén az ügyintézést mi végezzük.  A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a fogyasztót terheli.

Kapcsolódó rendeletek:

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletet;
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • 151/2003 kormányrendelet;

Reklamáció, elállási jog

Amennyiben nem elégedett termékünkkel, vagy úgy gondolja, hogy a termékről leírtak nem helytállóak, vagy hibásan működik, ezt közölheti velünk írásban, telefonon, vagy személyesen a kapcsolatok menüpont alatt megadott elérhetőségeken. Észrevételére 3 munkanapon belül válaszolunk és mindent megteszünk a hiba kijavításáért, a fogyasztó kártérítéséért.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is.

Az elállási jogra vonatkozó egyéb információk:

 • az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik;
 • írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül;
 • a szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kármegtérítését;
 • elállás esetén a szolgáltató köteles 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett összeget visszafizetni;
 • a fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni;
 • elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli;
 • a szolgáltató azonban nem köteles a fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • a szolgáltató jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
 • a szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz;
 • a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a fogyasztó az elállási joggal.
 • a vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázásai cím: PRODCOST Kft. Pf30 Budapest H1530

Email cím: info@unger.hu

Ebből a célból a fogyasztó felhasználhatja az Elállási nyilatkozat-mintát is, mely innen tölthető le: Elállási nyilatkozat minta

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét vesszük figyelembe.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket PRODCOST Kft. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A szolgáltató azonban nem köteles a fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A szolgáltató jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • webáruházunk kínálatában olyan termékek is találhatóak, melyek esetében a fogyasztó felbontás után nem gyakorolhatja az elállási jogot (Unger ablaktisztító folyadék (FR100, FR500), Unger gél (FG050),vízkőmentesítő folyadék (RUB20), ablakkaparó pengék, HydroPower DI és RO szűrők (DIB61, DIB64, DIB84, DIB25, DIP 25, ROCAR, RORES, 16574, 17188, 17509, 17521, 17189, 17190, 17201, 17512, 19080), membrán folyadék (15436), Stingray 3m tisztító folyadék (SRL01)) ezzel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Kapcsolódó rendelet:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Panaszügyintézési és jogérvényesítési elérhetőségek ismertetése:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Pf. 30 Budapest H1530

Tel: +36 30 624 8066

Tel: +36 30 439 5726

Email cím: info@unger.hu

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Fogyasztóvédelmi Hatóság:

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be.A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

 • Békéltető testület

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben.

A békéltető testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

 

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök (munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Magyarországon az ún. online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU